Persondatapolitik Skytrack ApS

Persondatapolitik

 

Denne politik beskriver, hvordan Skytrack ApS indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver
til os, eller som vi indsamler om dig via SkyTracks hjemmeside.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:


Skytrack ApS
Hammershusvej 16F
7400 Herning


Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en
eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:


Skytrack ApS
Hammershusvej 16F
7400 Herning

Privatlivspolitik

1. Intro

SkyTracks app kan udelukkende bruges sammen med dit SkyTrack abonnement, som er tegnet mellem Dig og SkyTrack ApS.

Privatlivspolitikken har alene det formål at informere om hvordan vi behandler, beskytter og opbevarer de personoplysninger som du har overdraget os eller som indhentes af os. I henhold til databeskyttelsesforordningen og EUs forordning om databeskyttelse, er vi ansvarlige for dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken er et supplement til, men erstatter dog ikke andre politikker eller SkyTracks vilkår og generelle betingelser, som er etableret mellem Dig og SkyTrack.

SkyTracks app benytter 3. parts services til indsamling af informationer, som kan bruges til at identificere dig som bruger.

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine data.

Læs mere her:

 

2. Dataansvarlig for personoplysninger

SkyTrack ApS er ansvarlig for at behandle, beskytte og opbevare de personoplysninger, som du har overdraget til os eller som indhentes af os. I henhold til databeskyttelsesforordningen og EUs forordning om databeskyttelse, er vi ansvarlige for dine personoplysninger (Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016).

 

Firmaoplysninger:

SkyTrack ApS
Hammershusvej 16F
DK-7400 Herning
Email: [email protected]

 

3. Opbevaring og behandling af data.

Vi opbevarer alle de data vi indhenter og indsamler om dig indenfor ”EØS” (det ”Europæiske Økonomiske samarbejdsråd”). Data transporteres ikke til tredjelande (lande udenfor EØS).

Dine data opbevares kun i perioden hvor du har et aktivt abonnement hos SkyTrack.

 

4. Håndtering af data

For at beskytte din data mod uautoriseret brug og uvedkommendes adgang eller kendskab til dine data har vi interne procedurer og regler for informationssikkerheden. Disse er beskrevet med instrukser og foranstaltninger for netop at beskytte dine personoplysninger. Vi foretager kontinuerlig backup af vores serverfaciliteter for at undgå data-tab. Alle data beskyttes af omfattende kryptering i et cloudbaseret miljø, som ligger bag de nyeste opdaterede firewalls.

Dine data bliver ikke videregivet eller solgt til ekstern tredjepart med mindre lovgivning utvetydigt foreskriver dette.

Indenfor rammerne i databeskyttelsesforordningen kan SkyTrack formidle de oplysninger, som behandles om dig til myndigheder eller samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt i relation til at administrere abonnementsaftalen mellem dig og SkyTrack.

I tvivls- og tilfælde af et sikkerhedsnedbrud vil vi underrette dig hurtigst muligt for at minimere risikoen for ID-tyveri og eventuelle andre væsentlige gener.

I det tilfælde oplysninger måtte behandles af samarbejdspartnere, databehandler eller offentlige myndigheder på vegne af SkyTrack ApS vil data altid være krypteret og underlagt en skriftlig fortroligheds- og/eller databehandleraftale.

 

5. Behandling af personoplysninger

Persondata som indsamles og behandles af SkyTrack ApS er data vi har modtaget i forbindelse med oprettelse af dit abonnement.

Data kan omhandle følgende:

Navn, adresse, postnummer, by, mailadresse, telefonnumre, kontraktnummer,  køretøjsinformationer, ruter, tidspunkter, adresser, brugernavn og abonnementstype.

Der føres ydermere log over din aktivitet i app’en samt registrering om hvilken type hardware der er registreret til abonnementet.

 

6. Indsamling af oplysninger

Personoplysninger i app’en kan være indsamlet via forskellige teknologier, platforme (herunder offentlige registre), men vil oftest være afgivet af dig selv i forbindelse med oprettelse af abonnement hos SkyTrack ApS.

Du accepterer ved brug af app’en at vi indsamler informationer om hvilken hardware du benytter.

Indsamlede oplysninger kan eventuelt kombineres, og udgør sammen en behandling.

Vi oplyser dig om formål og hvilke data vi behandler når du afgiver personoplysninger til os. Med henvisning til relevant privatlivspolitik eller i form af særskilt oplysning kan vi anmode om accept til behandlingen.

 

7. Formål

SkyTracks app tjener udelukket det formål, at anvise data for dig som abonnent hos SkyTrack ApS.

Dine personoplysninger behandles afhængigt af hvilken aftale du har indgået med SkyTrack. Oftest vil det være på baggrund af databeskyttelses-forordningens artikel 6 stk.1 litra a og b.

 

8. Principper

- Personoplysninger indsamles alene til specifikke og legitime formål.

- Personoplysninger behandles altid på en måde hvor passende beskyttelse finder anvendelse

- Personoplysninger opbevares aldrig længere end nødvendigt til det formål hvortil oplysningerne er indsamlet

- Personoplysninger opdateres løbende. Upræcise personoplysninger slettes eller rettes uden unødig forsinkelse

- Personoplysninger slettes når de ikke længere tjener det formål de oprindeligt blev indhentet til.

- Personoplysninger behandles alene på lovlig vis i forhold til den registrerede person.

 

9. Rettigheder

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningens bestemmelser om vores behandling af oplysninger om dig skal du kontakte os.

Dine rettigheder:

  • Retten til berigtigelse. Du har som udgangspunkt ret til at få forkerte personoplysninger om dig rettet.
  • Retten til at se oplysninger. Du har ret til at modtage en række oplysninger, når virksomheder, myndigheder og organisationer behandler oplysninger om dig.
  • Retten til sletning. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
  • Retten til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
  • Retten til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
  • Retten til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
  • Retten til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.
  • Retten til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
  •  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

 

10. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med måden hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

Klageadgang til Datatilsynet finder du på: www.datatilsynet.dk

 

Datatilsynets kontaktoplysninger:

 

Your item was added to basket

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted